Werkkostenregeling en (kerst) geschenken 2020


Verruiming WKR-regeling 
De werkkostenregeling is voor de tweede keer dit jaar verruimd naar 3% en dat betekent dat u meer onbelaste ruimte (budget) heeft om uw personeel te belonen met mooie en/of grotere geschenken. De verruiming is van toepassing op de eerste 400.000 euro van de loonsom en komt al snel neer op een voordeel van 2000 euro. De verruiming van de WKR levert hierdoor vooral een voordeel op voor de midden- en kleinbedrijven (MKB) in Nederland.

Werkkostenregeling kerstpakket
De werkkostenregeling (ook wel WKR genoemd) is verplicht voor alle werkgevers in Nederland. De werkkostenregeling is een regeling waarmee u een deel van de totale fiscale loon (vrije ruimte genoemd) kunt besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen (denk aan kerstpakketten) voor uw personeel, waarover géén loonheffing betaalt hoeft te worden.

Stijging van de vrije ruimte
Vanaf 2020 is de vrije ruimte vergroot van 1.2% naar 3% tot een maximum loonsom van 400.000 euro. De loonsom omvat het loon van alle personeelsleden bij elkaar opgeteld. Voor het bedrag vanaf 400.000 euro geldt de ‘oude’ 1.2%.

Door de procentuele stijging wordt de vrije ruimte vergroot met maximaal 7200 euro. Bij een loonsom tot 400.000 euro mogen Nederlandse bedrijven € 12.000 onbelast vergoeden. In de oude situatie was dit € 4.800 euro en daarmee genieten we een voordeel van 7200 euro.

Bekijk alvorens u gaat bestellen hoe groot de bestedingsruimte is en neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw accountant.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Belastingdienst.